เกริ่นนำ

บทความนี้เป็นการสอน Forward port  เพื่อที่จะให้คนที่เริ่มศึกษาการใช้การ mikrotik จะเอาไปพัฒนาต่อยอดการ Forward port  ต่าง ๆ เช่น การ Forward กล้องวงจรปิด

ขั้นตอน

เป็นการกำหนดเส้นทางของข้อมูลที่ติดต่อมายัง Router ผ่านทางขา WAN (192.168.30.xx) ให้ forward ไปยังเครื่องที่อยู่ภายใน LAN (192.168.105.xx) เพื่อ Remote อุปการณ์ภายใน LANดังภาพ

forwarddiagram

วิธีการตั้งค่า

1

2

3

4

ทดสอบ

7

บทสรุป

จากบทความข้องต้นเป็นการสอนการตั้งค่า Forward port เพื่อให้ผู้ใช้งาน mikrotik สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบการต่าง ๆ ได้

อ้างอิง

  • http://mikrotikshop.blogspot.com/2014/01/mikrotik-forward-port.html — เพื่อศึกษาการทำ forward port
  • http://www.sys2u.com/xpert/viewtopic.php?f=53&t=13851 — เพื่อศึกษาวิธีการตั้งค่า