บทนำ

การใช้งาน Internet ได้เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันมายิ่งขึ้นทั้งในหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และ บริษัทต่างๆ ล้วนจำเป็นต้องใช้ทั้งสิ้น ซึ้งการใช้งาน Internet นั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยเช่นกัน ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการบล็อกเว็บต่างๆที่เป็นภัยต่อการใช้งานขององค์กร หรือแม้แต่ผู้ใช้งานเอง

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. Mikrotik Router

2. สายแลน

3. Notebook

ขั้นตอนการทำ

1. เข้าไปที่ Ip —> Firewall แล้วเลือกแถบ Layer7 Protocols

f1

2. กดที่เครื่องหมาย + เพื่อสร้าง L7 Expression ตั้งชื่อ แล้วใส่โค้ด

^.*(facebook.com).*\$"

f2

3. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ตามแบบในรูป

f3

4. ไปที่แถบ Filter Rules กดที่เครื่องหมาย + แล้วไปที่แถบ Advanced  แก้ไขที่ช่อง Layer7 Protocols ให้เลือกอันที่เราสร้างไว้

f4

5. ไปที่แถบ Action เปลี่ยนที่ช่อง Action ให้เป็น drop

f5

6. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ตามนี้

f6

7. ลองเข้า Facebook เพื่อทดสอบดู

f8

ตัวอย่างโค้ดการบล็อกเว็บอื่นๆ สามารถ copy ไปใส่ได้

1. Youtube

^.*(youtube.com).*\$"

2. Bittorrent

 "^(\x13bittorrent protocol|azver\x01$|get /scra
pe\?info_hash=get /announce\?info_hash=|get /client/bitcomet/|GET
 /data\?fid=)|d1:ad2:id20:|\x08'7P\)[RP]"

สรุป

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเราเองได้เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ต้องการบล็อกเว็บที่เราไม่ต้องการเข้าไป

อ้างอิง

1. วิธีการ บล็อค และปลดบล็อค Bittorrent (+กำหนดเวลา) – ใช้ดูวิธีการบล็อกบิท

2. การ Block Youtube ด้วย Mikrotik Routerboard – ใช้ดูการบล็อก youtube