เกริ่นนำ

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาทำการ Config Mikrotik ให้สามารถปล่อย VLAN ได้ และทำการ Trunk ระหว่าง OS Router to Switch และ Switch to Switch โดยใช้อุปกรณ์ของ Mikrotik ทั้งหมด โดยผมจะเริ่มทำ 3 VLAN ก่อนนะครับ

 

อุปกรณ์ ที่ต้องเตรียม

1. Mikrotik haP lite (RB941-2nD-TC) เป็น Router OS จำนวน 1  เครื่อง

2. Mikrotik RB260GSP เป็น Switch จำนวน 2 เครื่อง

3. สาย LAN จำนวน 4เส้น

4. คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง

 

ขั้นตอนการทำ

เริ่มจากมาดู Diagram กันก่อนนะครับ

 1

ภาพที่ 1 แสดง Diagram ของ VLAN

1. Config Router OS โดย ให้ต่อ สาย LAN จาก Mikrotik haP lite (RB941-2nD-TC) ที่ ether2 กับ คอมพิวเตอร์ แล้วทำการตั้งค่าใน Winbox

– ตั้งค่าให้ ether1 เป็น DHCP Client

6

7

8

11

-สร้าง Bridge ขึ้นมา เพื่อใช้เป็น Trunk ระหว่าง Router OS กับ Switch1

Capture_2016_10_13_13_47_04_574

Capture_2016_10_13_13_49_36_852

Capture_2016_10_13_13_50_46_214

Capture_2016_10_13_13_51_50_284

-สร้าง VLAN10, VLAN20 และ VLAN30 ลงใน Brigde1

Capture_2016_10_13_13_42_34_286

 Capture_2016_10_13_14_04_32_190

Capture_2016_10_13_14_04_59_435

Capture_2016_10_13_14_05_11_889

Capture_2016_10_13_14_08_52_376

– เพิ่ม IP Address ให้แก่ VLAN10, VLAN20 และ VLAN30

9

10

Capture_2016_10_13_14_28_14_196

Capture_2016_10_13_14_29_03_849

Capture_2016_10_13_14_29_26_507

-ทำ DHCP Server ให้แก่ VLAN10, VLAN20 และ VLAN30

13

14

DHCP VLAN10

DHCP VLAN20

DHCP VLAN30

-ทำ NAT ให้แก่ VLAN10, VLAN20 และ VLAN30

17

18

Capture_2016_10_13_14_56_13_217 Capture_2016_10_13_14_53_24_737

Capture_2016_10_13_14_55_27_750 Capture_2016_10_13_14_53_24_737

Capture_2016_10_13_14_53_14_100 Capture_2016_10_13_14_53_24_737

เสร็จเรียบร้อย ต่อไป จะเป็นการ Trunk เพื่อจะได้เข้าใจง่าย ให้ย้อนกลับไปดู Diagram อีกครั้ง

1

2. Config ฝั่ง Switch ทั้ง 2 ตัว เพื่อที่จะได้ Trunk หากันได้

3. Trunk ระหว่าง Router OS กับ Switch1

700px-Switch1-1

700px-Vlans250gs1

4.Trunk ระหว่าง Switch1 กับ Switch2

700px-Switch2-1

700px-Vlans250gs1

สรุป

ในการทำ VLAN นั้น มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ทำใจให้สงบและค่อยๆทำไป หวังว่าบทความจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่มาอ่านกระทู้นี้ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้

อ้างอิง

http://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/SWOS-802.1Q-TrunkTwoSwitches

https://www.youtube.com/watch?v=xzz57UIA_Q4&t=1729s