การติดตั้งและส่วนต่างๆของโปรแกรม GNS3

 

                            1. สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชัน, ล่าสุดได้ที  https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases

1

 all-in-one จะทำการติดตั้งทั้งหมดทีเดียว อันนี้น่าจะเหมาะกับการผู้ใช้งานมือใหม่

                           2.Download CHR Image

                                     2.1.ไปที่ http://www.mikrotik.com/download

                                     2.2.ดาวน์โหลด CHR แบบ Raw disk image และแตกzip

2

                                3.Add Mikrotik to GNS3

                                      3.1. เปิด GNS3 แล้วไปที่ edit > preferences

3

                              4.Add Mikrotik to GNS3

                              3

4

5

6

7

8

9

10

11

                              5.Mikrotik device is ready to use!!

12

คลิกตรงรูปเร้าเตอร์สองครั้งก่อจะขึ้นหน้านี้

13

                                6.Create loopback interface

                                             6.1.กด start menu

                                            6.2.พิมพ์ hdwwiz.exe แล้ว enter

12

 

14

 

15

 

 

16

 

17

 

 

18

 

 

19

 

7.Configure Cloud

20

 

 

21

 

8.Connect cloud to our network

22

9.Configure ip address

23

10.Configure ip address

/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether3

24

                                  11.Connect to router

26

25