การตั้งค่า Microsoft Outlook

สำหรับผู้ใช้งาน @globalexpressfreight.com และ G-Mail

 

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook  ที่เมนูด้านบนเลือก ข้อมูล –>การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้… ดังรูป

1

 

2. คลิกที่ปุ่ม สร้าง… ในแท็บ อีเมล

2

3.หน้า การตั้งต่าบัญชีผู้ใช้อัตโนมัติ ให้คลิกเลือกที่ช่องหน้า กำหนดการตั้งต่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตัวเอง แล้วคลิก ถัดไป>>

3

 

4. หน้า เลือกบริการ คลิกเลือก อินเทอร์เน็ตอีเมล แล้วคลิก ถัดไป>>

4

 

5. หน้า การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล กรอกรายละเอียด ต่างๆ ตรง ชนิดบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก POP3

5

6. คลิกที่แท็บ เซิร์ฟเวอร์สงออก จากนั้นคลิกเลือก เซิร์ฟเวอร์สงออก(SMTP)ของฉันต้องมีการรับร้องความถูกต้อง จากนั้นคลิกปุ่ม

ตกลง

6

7.กดลดสอบ

7 8

 

  • ให้สังเกตุเครืองหมายถูกต้อง 

8. เมื่อพบหน้า หน้านี้ให้คลิกปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จพิธี

9

 

9.ทดลองการสง E-Mail

  1. เราต้องร่างจดหมายก่อน

 

10

11          2.เมื่อร่างจดหมายเสร็ดแล้วก่อกดสงแล้วกดตรวจสอบว่าสงเสร็ดยัง

 

12

 

13

 

 

            3.เข้าไปดูที่ E-Mail ที่เราสงไป

14

 

4.ถ้าได้รับข้อความแล้วก่อลองสงข้อความตอบกลับ

15

 

16

 

การเชื่อมต่อ Microsoft Outlook กับ G-Mail

 

1.เข้าไปที่แฟ้ม-สร้างบัญชีใหม่

17

 

 

2.ใส่ชื่อ-G-mail-รหัสผ่าน-ถัดไป

18

3.รอขึ้นถูกทั้งหมด

19

 

4.กดเสร็ดสิ้น

20

6.ทดลองส่ง-ส่งกลับ

1.สร้างเมลขึ้นมา-กดสง

22

2.เข้าไปดูในG-Mail

23

3.แล้งลองสงข้อความตอบกลับ

24

4.เข้าไปดูใน Microsoft Outlookว่าตอบกลับมายัง

25