สวัสดีครับ ทุกท่าน

วันนีทีมงานจะมาเสนอแนวการจัดพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ Mikrotik จากส่วนกลาง ทำให้สะดวกต่อการจัดการอุปกรณ์ปลายทาง (mikrotik) ทั้งในด้านการติดตั้งค่า config ที่เหมาะสม การดูแล ควบคุม ต่างๆ ได้จากส่วนการโดยตรง ทำให้ลดภาระการดูแลที่ระบบปลายทางลง และง่ายต่อการติดตั้งระบบมากยิ่งขึ้น

ซึ่งข้อดีของอุปกรณ์ไมโครติ๊กนี้ดีกว่ายี่ห้ออื่นก็คือ ทาง Mikrotik ให้เราสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมกันการใช้ง่านต่างๆ โดยผ่าน Application Programming Interface (API)

และนี้เองทางเราจึงจะมาของโครงการนี้

การเตรียมอุปกรณ์และโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็น
1. WebServer
2. PHP
3. Router Mikrotik

หลักการทำงาน
ก่อนอื่นต้องขออธิบายหลักการทำงานคร่าวๆ ของ API บนอุปกรณ์ Mikrotik นั้นมีหลักการทำงานอย่างไร

api1

จากภาพด้านบนจะเห็นว่าเราสามารถเชื่อมต่อการสื่อสารได้ระหว่าง อุปกรณ์ Mikrotik ได้ผ่าน Port 8728 มาทาง Webserver ที่อยู่ตรงกลางและเราสามารถสั่งการต่างๆ ผ่านมายังหน้า Browser ได้ ดังภาพ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ให้ศึกษาตามนี้

https://drive.google.com/folderview?id=0BzBJ85IddE39LVlTdkdZLW5MTTQ&usp=sharing