บทนำ

ใน Lab นี้เราจะมาทำเรื่องการเก็บ log file จาก Mikrotik โดยใช้ NAS ซึ้งประโยชน์ของการเก็บ log file ก็คือทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นวันเวลา เลข Ip ของเครื่อง ประวัติการเข้าเว็บต่าง และข้อมูลอื่นๆที่ตรงตาม พรบ.ที่กำหนดไว้

อุปกรณ์

  1. NAS(asustor)
  2. Notebook
  3. Mikrotik Router
  4. สาย lan

ขั้นตอนการตั้งค่า

nas1

nas2

 nas3

nas4

 

nas5

nas6

nas7

 

nas8

nas9

nas10

 

ทดสอบ

n1.1

สรุป

การเก็บ log file ถือเป็นประโยช์สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลบางอย่างซึ้งอาจจะหมายถึงการใช้งานอย่างผิดกฎหมาย ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบยิ่งขึ้น

อ้างอิง

  1. เก็บ Log การใช้งาน Internet จาก Mikrotik Router  – ใช้ดูวิธีการตั้งค่า
  2. วิธีการเก็บ log file จาก Mikrotik โดย NSA210  – ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บแรก