เกริ่นนำ

ในบทความนี้ผมจะมาทำการตั้งค่า Mikrotik เพื่อเก็บ Log File ด้วยเครื่อง NAS ที่มี Service Syslog Server เครื่อง Nas ที่นำมาทดสอบนี้คือ asustor as-204te

อุปกรณ์

  • Router Mikrotik
  • สาย อินเทอร์เน็ต
  • สาย lan
  • Notebook
  • อุปกรณ์ AS-204TE-1959

หลักการทำงาน

dag

หลักการทำงานคือเวลาที่เรา Login internet หรือ เข้าเว็บไซต์อะไร Router ก็จะส่ง Log file ไปเก็บไว้ที่ Nas

ขั้นตอนการทำ

1.ทำการ Enable Proxy

1

2.สร้าง NAT Redirect

2

3

จะได้ตามรูป

4

3.สร้าง Logging

5

6

7

8

จะได้ตามรูป

9

4.สร้าง Event เวลาผู้ใช้งาน Login เพื่อเก็บค่า IP และ MAC Address

10

11

On Login:
:local whouser $user;
:local whoip $address;
:local macaddr [/ip hotspot active get [find user=$whouser] mac-address];

:log info (“User Login:”.$whouser.” IP :”.$whoip.” Mac:”.macaddr);

On Logout:
:log info (“User Logout: “.$user);

โค๊ดจาก : www.sysnetcenter.com

จากนั้นเรามาตรวจสอบ Nas กัน

1.เข้าหน้า browser แล้วพิม IP Address ของอุปกรณ์ NAS คือ 192.168.199.139 :8000

test0

2. ตรวจสอบ Log ใน Nas

test1

 สรุป

จากบทความนี้ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการเก็บค่า log ไว้ได้

อ้างอิง

  • http://www.sysnetcenter.com/board/index.php?topic=2455.0 ศึกษาการทำ Nas
  • http://mikrotikshop.blogspot.com/2014/02/nas-zyxel-310s-log-mikrotik.html เพื่อศึกษา nas